Onze Triple A methodiek

Al onze diensten zijn gebaseerd op de unieke iDLC Triple A methodiek.
Door onze ervaring met het toepassen van diverse leermethodieken in de praktijk, is gebleken dat er een veel effectievere manier is om individuen en organisaties te ontwikkelen, dan met de standaard leermethodieken bereikt kan worden. Onze trainingen worden op een blended manier aangeboden dus zowel online als incompany. We maken gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van training- en coaching, de nieuwste technologieën op het gebied van E-learning en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van transfer, waarbij een optimale overdracht van de kennis en vaardigheden naar de praktijk plaatsvindt.

Binnen onze trainingen wordt performance learning gebruikt zodat het geleerde echt in de praktijk wordt toegepast.  De door ons toegepaste oefenstof en casuïstiek komen uit de praktijk. Wij geloven dat je het meeste leert van mensen die zelf ook elke dag nog ervaren welke uitdagingen er zijn binnen jouw vakgebied. Onze trainers en coaches zijn zelf Sales, Consultant of Leider en staan midden in de praktijk van hun vakgebied: verkooptrainers zijn nog steeds actief op het verkoopvlak en hebben allen een bewezen trackrecord. Leiderschapstrainers binnen iDLC bewijzen zich nog dagelijks binnen zakelijk Nederland. Wat zij anderen leren is wat zij elke dag nog zelf ervaren.

Deze unieke combinatie van trainingsmethodieken noemen wij de iDLC Triple A methodiek. Deze methodiek zorgt voor onderlinge synergie en het bewustzijn dat nodig is om bij de transformatie, de investering te waarborgen. Binnen onze methodiek staan Alignment, Awareness en Assurance centraal.

iDCL beelmerk zonder tekst

Alignment

Alignment tussen medewerkers onderling en de organisatie als geheel is cruciaal. Enerzijds voor de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen en anderzijds voor de betrokkenheid en inzetbaarheid van de medewerkers. Inzichten in waarden en ambities van medewerkers in relatie tot de doelstellingen van de organisatie zijn essentieel voor de invulling van een succesvol opleidingsprogramma. Door gebruik te maken van o.a. (pre)assessments, verkrijgen we het juiste inzicht om Alignment te bewerkstelligen. Op basis van dit inzicht weten we precies, hoe we het beste opleidingsprogramma kunnen samenstellen.

Awareness

Door medewerkers te trainen op Awareness, trainen we aandacht, bewustzijn en inzicht. Communicatie en samenwerking wordt op een natuurlijke manier effectiever en efficiënter. Hierdoor wordt contra-productiviteit geneutraliseerd en een stevige basis voor verdere (persoonlijke)groei en (Cultuur)Transformatie gelegd.

Assurance

Om de investering voor lange tijd rendabel te houden is Assurance van groot belang. Het daadwerkelijk toepassen van de opgedane kennis, kunde en vaardigheden op de werkplek is uiteindelijk de doelstelling. Deze borging wordt onder andere gerealiseerd  door het toepassen van performance learning, het gebruiken van casuïstiek uit de echte praktijk en het toepassen van de laatste methodieken op het gebied van transfer.