Organisatieontwikkeling

iDLC is ontstaan vanuit de behoefte om mensen en organisaties te helpen bij hun ontwikkeling. De ervaring die we hebben opgedaan in verandertrajecten, waarbij we belemmeringen en valkuilen op alle niveaus hebben meegemaakt, heeft ervoor gezorgd dat we een andere visie op verandertrajecten hebben.

Te vaak wordt bij verandertrajecten gekozen voor de laatste hype op het gebied van verandermanagement. Het bijbehorende model wordt heilig verklaard waarna er door directie en management maanden nagedacht wordt over de juiste strategie of gewenste verandering. De uitkomsten worden met het overige management gedeeld en deze mogen de boodschap tijdens het werkoverleg meedelen aan de mensen op de werkvloer. Het zou geen verbazing moeten wekken dat er op deze manier geen adoptie plaatsvindt van de nieuwe strategie of verandering. Toch zijn de verantwoordelijken voor de verandering vaak verbaasd over het gebrek aan resultaat.

Organisaties worstelen met de menselijke kant, de medewerker van nu zoekt naar zingeving binnen een passende work-life balance. Persoonlijke groei en ontwikkeling staan hierbij centraal, niet de functie in de organisatie. De medewerker nieuwe stijl geeft de prioriteit aan samenwerking, goede communicatie, zelfontplooiing en het leveren van toegevoegde waarde.
In de jacht op het schaarse talent in de arbeidsmarkt en het behouden van het aanwezige talent, is het voor organisaties essentieel om het imago van “goede werkgever” continu te bevestigen.

Wij geloven dat door bij verandertrajecten de mens en bedrijfscultuur centraal te stellen, we vanuit intrinsieke motivatie de gewenste verandering bewerkstelligen. De verandering wordt hierbij door de mensen zelf gedragen waardoor deze niet van buitenaf opgelegd wordt. Gezamenlijk vormen deze medewerkers de cultuur, die de voedingsbodem is voor de verbeteringen binnen de organisatie. In onze aanpak maken we gebruik van een mix van methodieken die afhankelijk is van de doelstellingen van de verandering, de fase waarin het bedrijf zich bevindt en het bewustzijn van de mensen zelf. Het effect van onze onderscheidende aanpak is het verbeteren van de bedrijfsresultaten, de cultuur en het werkgeversimago.

Om samen uw organisatie te laten groeien, bieden wij u op maat gemaakte incompany verbeteringstrajecten aan.

  • iDLC - quotes PK
  • iDLC - quotes KvB
  • iDLC - quotes MA
  • iDLC - quotes RB
  • iDLC - quotes MN